CMC_E Project
HOME PAGE CMC_E in brief E-mentor C M C CILS Conference
 
 
Lifelong Learning Programme :: Home > Slovak Republic > Prieskum
Language Activities
Italia
Slovenskà Republika España Portugal United Kingdom Rzeczpospolita Polska  
 
 
Úvod
Partneri
Poslanie
Prieskum
Obsah
Správy
Diseminácia
  Entra nella sezione dedicata agli esercizi
 
 
 
Prieskum

Projekt CMC_E ponúka širokú škálu inovačných materiálov vytvorených na základe prieskumu realizovaného medzi rôznymi sektormi pracovného trhu.  Výsledky prieskumu odhalili medzery v jazykových znalostiach v podnikoch a poukázali na hlavné oblasti potrieb rozvoja jazykových zručností v rôznych odvetviach hospodárstva.

V ktorých tematických oblastiach si zamestnanci vášho podniku potrebujú zlepšiť svoje jazykové znalosti? V ktorých tematických oblastiach si  zamestnanci vášho podniku potrebujú zlepšiť svoje jazykové znalosti?

Na základe týchto výsledkov boli vytvorené učebné materiály CMC_E, .ktoré poskytujú jazykové cvičenia v nasledujúcich oblastiach:

  1. vzdelávanie na pracovisku;
  2. administratívne záležitosti;
  3. obchod a financie;
  4. marketing;
  5. technológia a životné prostredie.
 
This project has been funded with support from the European Commission.
This publication reflects the view only of the author and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.