CMC_E Project
HOME PAGE CMC_E in brief E-mentor C M C CILS Conference
 
 
Lifelong Learning Programme :: Home > Slovak Republic
Language Activities
Italia
Slovenskà Republika España Portugal United Kingdom Rzeczpospolita Polska  
 
 
Úvod
Partneri
Poslanie
Prieskum
Obsah
Správy
Diseminácia
  Languages Activities
 
 
CMC_E

Komunikácia vo viacjazyčnom kontexte Univerzita v ústrety podnikom

Poznanie a rozvoj akademických a odborných jazykových zručností pre študentov mobilít, absolventov univerzít a zamestnancov.

Projekt je financovaný s podporou Európskej komisie. Táto publikácia vyjadruje výlučne názory autorov a Komisia nezodpovedá za akékolvek použitie informácií, ktoré sú v nej uverejnené.
 
This project has been funded with support from the European Commission.
This publication reflects the view only of the author and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.