CMC_E Project
HOME PAGE CMC_E in brief E-mentor C M C CILS Conference
 
 
Lifelong Learning Programme :: Home > Slovak Republic > Projekt
Language Activities
Italia
Slovenskà Republika España Portugal United Kingdom Rzeczpospolita Polska  
 
 
Úvod
Partneri
Poslanie
Prieskum
Obsah
Správy
Diseminácia
  Entra nella sezione dedicata agli esercizi
 
 
 
Úvod
Viacjazyčnosť je dôležitou črtou Európy a v súčasnosti nik nepochybuje o výhodách ovládania cudzích jazykov. Jazykové zručnosti nielen uľahčujú štúdium, cestovanie a prácu na celom svete, umožňujúc interkultúrnu komunikáciu a integráciu, ale sú aj prínosom pri zvládaní nových ekonomických a profesionálnych výziev Európskej únie.
Priebeh prechodu od CMC k CMC_E
Projekt CMC-E má za cieľ podporovať čo najlepšie využívanie inovačných učebných materiálov vytvorených v rámci projektu CMC (Program Socrates aktivita Lingua 2). Materiály vytvorené v projekte CMC (Modul 1 a 2) pomáhajú rozvíjať akademické jazykové zručnosti v španielčine a angličtine ako aj v menej používaných jazykoch ako holandčina, taliančina, portugalčina a slovenčina s cieľom zdôrazniť potrebu širšej mnohojazyčnej komunity. Projekt CMC získal certifikát Európska značka 2006.
CMC_E postupuje ďalej ponukou učebných materiálov (Modul CMC_E pre pracovné prostredie), ktoré pomáhajú rozvíjať odborné jazykové zručnosti.
European Label 2010
Ak sa chcete dozvedieť viac o cieľoch projektu, metódach, výstupoch a výsledkoch, partneroch a jeho príspevku k politike EÚ, prečítajte si Priebežnú správu o činnosti – verejná časť a Harmonogram činnosti.
 
This project has been funded with support from the European Commission.
This publication reflects the view only of the author and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.