CMC_E Project
HOME PAGE CMC_E in brief E-mentor C M C CILS Conference
 
 
Lifelong Learning Programme :: Home > Slovak Republic > Obsah
Language Activities
Italia
Slovenskà Republika España Portugal United Kingdom Rzeczpospolita Polska  
 
 
Úvod
Partneri
Poslanie
Prieskum
Obsah
Správy
Diseminácia
  Entra nella sezione dedicata agli esercizi
 
 
 
Obsah
CMC_E poskytuje on-line učebné prostredie ponúkajúce aktivity v rôznych jazykoch (angličtina, poľština, portugalčina, slovenčina, španielčina, taliančina) zamerané na rozvoj akademických jazykových zručností, ktoré si vyžaduje medzinárodné prostredie v oblasti vysokoškolského vzdelávania, ako aj rozvoj kľúčových odborných jazykových zručností nevyhnutných pre absolventov vysokých škôl a zamestnancov, ktorí si zvyšujú svoju kvalifikáciu.

Modul CMC_E pre pracovné prostredie pozostáva z piatich lekcií venovaným nasledujúcim témam:

  • vzdelávanie na pracovisku;
  • administratívne záležitosti;
  • obchod a financie;
  • marketing;
  • technológia a životné prostredie.
Pozrite si jednotlivé jazykové cvičenia vo svojom obľúbenom jazyku.
Rzeczpospolita Polska Slovenskà Republika España Portugal Entra nella sezione Italia Sign in English section
 
This project has been funded with support from the European Commission.
This publication reflects the view only of the author and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.