CMC_E Project
HOME PAGE CMC_E in brief E-mentor C M C CILS Conference
 
 
Lifelong Learning Programme :: Home > Slovak Republic > Poslanie
Language Activities
Italia
Slovenskà Republika España Portugal United Kingdom Rzeczpospolita Polska  
 
 
Úvod
Partneri
Poslanie
Prieskum
Obsah
Správy
Diseminácia
  Entra nella sezione dedicata agli esercizi
 
 
 
Poslanie
Ciele projektu CMC_E

CMC_E chce:

  • umožniť vysokoškolským študentom zlepšiť kvalitu svojich jazykových znalostí

      ako to vyžaduje medzinárodné vzdelávacie prostredie uplatňovaním princípu
obsahovo a jazykovo integrovaného vyučovania (CLIL);

  • prispieť k rozvíjaniu akademických a odborných jazykových zručností v šiestich rôznych jazykoch;
  • vytvoriť mnohojazyčnú sieť a rôznorodé kultúrne prostredie v súlade s politikou EÚ;
  • podporovať medzikultúrnu a jazykovú diverzitu;
  • podporovať obsahovo a jazykovo integrované vzdelávanie a interkultúrne vedomostí;
  • prispieť k rozvoju kvalitného celoživotného vzdelávania.

Cieľové skupiny

  • študenti mobilít, ktorí chcú pokračovať vo vzdelávaní sa v zahraničí, a preto potrebujú ovládať základné akademické jazykové zručnosti,  
  • absolventi univerzít, ktorí sa pripravujú vstúpiť na trh práce, a preto potrebujú odborné jazykové zručnosti, ktoré im pomôžu stať sa konkurencieschopnejšími,
  • zamestnanci, ktorí si potrebujú rozvíjať a upevňovať svoje odborné jazykové schopnosti, aby si mohli lepšie plniť svoje pracovné povinnosti.
 
This project has been funded with support from the European Commission.
This publication reflects the view only of the author and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.