CMC_E Project
HOME PAGE CMC_E in brief E-mentor C M C CILS Conference
 
 
Lifelong Learning Programme :: Home > Polish Republic > Misja
Language Activities
Italia
Slovenskà Republika España Portugal United Kingdom Rzeczpospolita Polska  
 
 
Projekt
Partnerzy
Misja
Zawartość
News
Dyseminacja
  Entra nella sezione dedicata agli esercizi
 
 
 
Misja
Cele CMC_E
· umożliwić studentom wyższych uczelni podniesienie jakości ich wiedzy językowej stosownie do wymagań szkolnictwa wyższego w kontekście międzynarodowym, poprzez Zintegrowane Nauczanie Treści i Języka (CLIL);
· przyczynić się do rozwoju akademickich i zawodowych umiejętności językowych w sześciu różnych językach;
· tworzyć wielojęzyczną sieć i kulturowo-zróżnicowane środowisko zgodnie z polityką UE;
· promować dialog międzykulturowy i różnorodność językową;
· promować równoczesne nauczanie języka i treści oraz znajomość innych kultur;
· przyczynić się do podniesienia jakości uczenia się przez całe życie.

Grupy odbiorców
Studenci
którzy chcą zdobyć doświadczenie naukowe za granicą i w związku z tym muszą nabyć kluczowe akademickie umiejętności językowe.
Absolwenci wyższych uczelni, którzy przygotowują się do wejścia na rynek pracy i chcą zdobyć zawodowe umiejętności językowe by zwiększyć swoją konkurencyjność.
Osoby aktywne zawodowo, które chcą rozwinąć i wzmocnić swoje zawodowe kompetencje językowe, żeby lepiej wypełniać swoje obowiązki służbowe.
 
This project has been funded with support from the European Commission.
This publication reflects the view only of the author and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.