CMC_E Project
HOME PAGE CMC_E in brief E-mentor C M C CILS Conference
 
 
Lifelong Learning Programme :: Home > Polish Republic > Projekt
Language Activities
Italia
Slovenskà Republika España Portugal United Kingdom Rzeczpospolita Polska  
 
 
Projekt
Partnerzy
Misja
Zawartość
News
Dyseminacja
  Entra nella sezione dedicata agli esercizi
 
 
 
Projekt

Wprowadzenie
Wielojęzyczność to kluczowa cecha Europy, a korzyści wynikające ze znajomości języków obcych są niezaprzeczalne. Umiejętności językowe nie tylko ułatwiają naukę, podróżowanie i pracę na całym świecie, umożliwiając komunikację i integrację międzykulturową, ale także przyczyniają się do podejmowania nowych ekonomicznych i zawodowych wyzwań w ramach Unii Europejskiej.

Od CMC do CMC_E: Historia
Projekt CMC_E ma na celu zachęcenie do jak najlepszego wykorzystania innowacyjnych materiałów opracowanych w ramach projektu CMC (Socrates Programme Action Lingua 2).
Materiały CMC (Moduły 1. i 2. CMC) wspomagają rozwój akademickich umiejętności językowych w języku angielskim i hiszpańskim oraz w mniej popularnych i rzadziej nauczanych językach, takich jak duński, włoski, portugalski, słowacki, aby podkreślić potrzebę poszerzenia społeczności wielojęzycznej. Program CMC został uhonorowany Znakiem Europejskim 2006.
CMC_E idzie dalej, oferując materiały (Moduł zawodowy CMC_E) wspomagające rozwój zawodowych umiejętności językowych.
European Label 2010
Aby dowiedzieć się więcej o Celach Projektu, Podejściu, Produktach i Rezultatach, Partnerstwie oraz Wkładzie do Polityki UE, przeczytaj Project Progress Report - Public Part oraz Project Gantt Diagram

 
This project has been funded with support from the European Commission.
This publication reflects the view only of the author and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.